Geen extra wateroverlast door ontgrondingswerkzaamheden

Geen extra wateroverlast door ontgrondingswerkzaamheden

Geen extra wateroverlast door ontgrondingswerkzaamheden Bewoners en grondgebruikers in de omgeving van project Willemspolder fase 1 merkten eind 2023 dat de grond natter dan anders was. Een logische vraag is of het ontgronden en herinrichten van Willemspolder fase 1...
Met drones de dijk bewaken

Met drones de dijk bewaken

Met drones de dijk bewaken De Willemspolder bij de Dekker Groep is al sinds 2013 een veldlaboratorium voor het waterschap Rivierenland om slimme maatregelen rond hoogwaterveiligheid te testen en onderzoeken. Zo testte het waterschap samen met Deltares en waterschap...
Nieuwe zomerkade wordt bloemrijke dijk

Nieuwe zomerkade wordt bloemrijke dijk

Nieuwe zomerkade wordt bloemrijke dijk Een onderdeel van de werkzaamheden in Willemspolder fase 1 is het aanleggen van een nieuwe zomerkade. Nu ziet deze er nog kaal uit, maar vanaf de zomer van 2024 zullen bloemrijke kruiden overheersen. Waren de dijken tot voor kort...
Willemspolder fase 1: wat eraan voorafging

Willemspolder fase 1: wat eraan voorafging

Willemspolder fase 1: wat eraan voorafging Sinds april 2023 is Dekker gestart met de omvorming van het projectgebied Willemspolder fase 1 tot een waterrijk natuurgebied. Een omvangrijk project waarbij Dekker grondstoffen voor de bouw wint, natuur, recreatie en...