Home » Nieuws & blogs » Project Willemspolder Fase 1: toonbeeld van meervoudig ruimtegebruik

Project Willemspolder Fase 1: toonbeeld van meervoudig ruimtegebruik

Willemspolder bij IJzendoorn aan de vooravond van herinrichting

Een 10kV-stroomaansluiting ligt in de Willemspolder klaar voor de komst van de Emmy Yvonne. Met deze elektrische, stikstofvrije installatie produceert Dekker Groep industriezand voor de bouw.  Daarmee komt de grootschalige herinrichting van de uiterwaard, midden in een Natura 2000-gebied tussen Ochten en Tiel, op stoom. Met de start van project Willemspolder Fase 1 krijgt de grote wens van het familiebedrijf vleugels: maximale maatschappelijke meerwaarde creëren met een minimale voetafdruk.

In lijn met de nationale omgevingsvisie

Het project Willemspolder Fase 1, een privaat gefinancierd project, combineert grondstofwinning voor de bouw, met natuurontwikkeling, verbetering van biodiversiteit, hoogwaterveiligheid, recreatie en duurzame energieopwekking. Zo blijkt uit de verschenen MVO-Update 2022.

Op basis van een integraal landschapsplan vormen we het agrarisch gebied om tot riviernatuur met kruiden- en faunarijk grasland, hardhout en zachthout ooibos en een dynamische oeverwal. Daarbij realiseren we een stromende geul van anderhalve kilometer die de waterkwaliteit verbetert én een kraamkamer is voor het onderwaterleven. Door de aanleg van een beweeg- en beleefroute door het gebied combineren recreanten hun wandeling met een work-out. Ook maken een drijvend zonnepark, een grondstoffencentrum met haven voor scheepvaarttransport en duurzame bedrijvigheid onderdeel uit van het inrichtingsplan.

Willemspolder ontwerp herinrichting

De natuurlijke kringloop sluiten

Sinds de vierde generatie van het 105-jarig familiebedrijf in 2013 besliste dat duurzaam ondernemen de enige weg is voor de toekomst, is het snel gegaan. De ambitie van het bedrijf is groot. Het wil de natuurlijke kringloop in 2040 sluiten en een voortrekkersrol vervullen in het creëren van Natuurlijk Kapitaal in het Nederlandse rivierengebied. In de Willemspolder onderstreept Dekker die rol met de combinatie van ten minste tien functies, nationale belangen en opgaven, in lijn met de nationale omgevingsvisie.

Investeren in infrastructuur voor energietransitie

De afgelopen tien jaar investeerde het bedrijf veel in de elektrificatie van zijn drijvende wininstallaties en de infrastructuur (10kV-aansluitingen) hiervoor. Dat laatste was nogal een puzzel. De capaciteit op het net was de grootste uitdaging. Na een zoektocht samen met de netbeheerder is het Dekker in de Willemspolder gelukt om een aansluiting op drie kilometer afstand van de winlocatie te realiseren zodat het elektrisch winnen kan starten. De stroomaansluiting en het drijvende zonnepark worden ingezet in een energie-HUB voor de energietransitie op lokaal niveau. De energie wordt ingezet voor de emissievrije productie van zand en grind en voor andere lokale duurzame initiatieven.

Eind 2024 zal de CO2-uitstoot van de productie van zand en grind met ruim 90 procent zijn gedaald. In 2032 zal de productie emissievrij zijn.