Home » Privacyverklaring Dekker Groep

Privacyverklaring Dekker Groep

17 mei 2023

Uw privacy is voor de Dekker Groep van belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Dekker Groep doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten welke gegevens vastleggen, neem dan contact op met info@dekkergroep.nl.

Cookies
Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina’s die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser. Het aanpassen van de cookie-instellingen kan het functioneren van deze site beïnvloeden.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het “Data Processing Amendment” van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Aanmelden activiteiten
Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, registreren wij uw naam (voor- en achternaam), e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. Deze gegevens hebben wij nodig om u aan te melden bij de betreffende activiteit en om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze gegevens tot de activiteit is afgelopen en daarna geldt de wettelijke bewaarplicht.

Documenten met persoonsgegevens
Vanwege transparantie van ons werk en het samen met stakeholders goed doorlopen van het proces, staan in onze verslagen van klankbordgroepbijeenkomsten de namen van de aanwezigen. De betrokkenen hebben daartoe toestemming verleend. Mocht u er alsnog bezwaar tegen hebben dan kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. We halen dan uw gegevens weg. Neem daarvoor contact met ons op.

Informeren over onze dienstverlening
Wij willen u graag up-to-date houden over het project Willemspolder fase 1. Dit kan gebeuren per e-mail/nieuwsbrief waarvoor u zich hebt opgegeven, via social media, de post of per telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie. De digitale nieuwsbrief bevat een afmeld-link. U kunt dit tevens aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij de wet dat voorschrijft. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

YouTube
In onze website zijn YouTube video’s opgenomen. Door deze filmpjes te bekijken vergaart YouTube hiermee persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn kunt u vinden in de  privacyvoorwaarden van YouTube.

Beveiliging
Om uw privacy te beschermen maken wij op onze website gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatietussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer er op het gebied van onze dienstverlening of bedrijfsvoering wijzigingen zijn, kunnen wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen eventuele wijzigingen zoveel mogelijk aankondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  •  Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw privacy? Laat het ons dan weten. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Dekker Groep, Waalbandijk 1,4053 JB IJzendoorn, +31 (0)344 579 999, info@dekkergroep.nl