Verbouwen met de winkel open

bestuiversparadijs willemspolder fase 1<br />

De realisatie van Willemsfase 1 neemt 10 jaar in beslag. Maar zo lang wil Dekker de omwonenden niet laten wachten. Het is verbouwen met de winkel open. Waar mogelijk, richten we het gebied in en kunnen bewoners er al van genieten. Daarbij staat wel de veiligheid voorop.

Wat kan niet

Zwaar materieel en recreanten zijn van nature geen goede combinatie. Daarom treft Dekker maatregelen om conflicten te voorkomen. Waar we werken en waar we de veiligheid niet kunnen garanderen, is het terrein niet toegankelijk. Hekken en borden zijn op dat punt duidelijk. We vragen je om je medewerking om samen voor de veiligheid te zorgen. Daar hoort ook het duidelijk instrueren van de kinderen bij.

werkzaamheden willemspolder fase 1 bij IJzendoorn

Wat kan wel binnenkort

Daar waar het kan, beginnen we met inrichten, zoals in het plangebied dat het dichtst bij het dorp IJzendoorn ligt. Daar vindt namelijk geen zandwinning plaats.

Bestuiversparadijs

Dit gebied rond het kantoor en rond twee poelen – genaamd de 1e en 2e Run – gaan we dit jaar al inrichten. Het voormalige weiland vormen we om tot tot kruiden- en faunarijkgrasland en de nieuwe zomerkade komt vol bloemen. Kortom, we rollen ‘een pad naar een bestuiversparadijs’ uit voor vlinders, bijen en andere bestuivers. Dit initiatief, ontwikkeld door de Vlinderstichting en de brancheorganisatie Cascade, heeft tot doel de biodiversiteit te herstellen. Een ecoloog houdt in de gaten hoe het gebied zich ontwikkelt. Lees meer over het bestuiversparadijs

kwarterkoning in bestuiversparadijs in willemspolder fase 1 IJzendoorb

Beweeg- & Beleef route

Ook realiseren we in samenwerking met QR-Fit een eerste fase van onze Beleef & Beweeg route. De eerste toestellen staan er al. Aan de hand van QR-codes op natuurlijke inrichtingselementen – zoals stenen, bomen, oude baggeremmers en dergelijke – kun je half september ‘23 met een workout aan de slag. En dat kan op verschillende niveaus, voor ieder wat wils. Er komen ook QR-codes waarachter een verhaal schuilgaat over de natuur en cultuurhistorie van het gebied.

beweeg en beleef route Willemspolder fase 1 IJzendoorn

Strandje

Om er voor te zorgen dat de omwonenden ook tijdens de uitvoering op een veilige manier kunnen ontspannen aan het water heeft Dekker een zandstrandje ingericht in de noordoosthoek van de bestaande plassen. Hier is het deze zomer al heerlijk vertoeven.

strandje willemspolder fase 1 bij IJzendoorn