Nestkasten voor beschermde vleermuis

Rondleiding drijvende zandfabriek in Willemspolder fase 1

Ze komen speciaal naar de Willemspolder in IJzendoorn om daar te paren: de wettelijk beschermde ruige dwergvleermuisvrouwtjes! Ze komen uit Oost-Polen en de Baltische landen vliegen, naar roepende mannetjes die op hen wachten in Nederland. Voor zulke sterke liefde bouwen we graag mooie nestkastjes.

Kasten voor vleermuis, bosuil en steenuil

Ecoloog Ewoud van der Ploeg van bureau Viridis heeft voor Dekker Groep vijf vleermuizenkasten in de Willemspolder opgehangen. Een alternatief voor een populair liefdesnetje in een boomholte dat voor de transformatie naar meer natuur helaas moest plaatsmaken.  “De regels zijn dat je voor een verblijf dat je weghaalt voldoende alternatieve verblijfsplekken aanbiedt. Dekker vroeg daarnaast of we ook een bosuilenkast en steenuilenkast wilden ophangen, om het gebied voor meer soorten leuker en beter te maken.”

Rondleiding drijvende zandfabriek in Willemspolder fase 1

Vleermuizenkasten hangen verstopt tussen de bomen in de Willemspolder

Even zoeken, nieuw huisje

Van der Ploeg, die de ecologische begeleiding voor Dekker Groep doet in de Willemspolder, hoopt dat de bosuil binnen enkele jaren een kast in gebruik zal nemen, en verwacht dat de ruige dwergvleermuis zich al eerder opnieuw zal laten zien.

“Ze accepteren het de ene keer sneller dan de andere keer en moeten soms eventjes zoeken. Maar ze zijn erg flexibel en de kasten zijn bewezen effectief. Ze hebben genoeg lijnvormige overgangen in het landschap om goed te kunnen navigeren en er zitten veel insecten langs het water. Dit landschap is bij uitstek geschikt.”

Maar het succes kan uiteraard wisselen. “Of de steenuil zich laat verleiden is de vraag”, denkt Van der Ploeg. “Die heeft een voorkeur voor kleinschalig cultuurlandschap, met bijvoorbeeld boomgaarden.”

Rijk karakteristiek rivierenlandschap

Van der Ploeg verwacht gezien de plannen een flinke verrijking van de natuur in de Willemspolder te gaan zien. Nu is het vooral intensief beheerd grasland en bos met niet veel soorten. Straks keert een rijk karakteristiek rivierenlandschap terug met onder meer hardhoutooibos en vochtig grasland met veel soorten kruiden. Dat juich ik als ecoloog toe.”

Foto vleermuis is beschikbaar gesteld door Creative Commons (wikimedia.org)