Met vol schip de binnenwaard in

Vol naar binnen

MARIN onderzoekt geschiktheid invaart Binnenwaard voor grotere schepen

Momenteel wordt de haven bij bedrijfsterrein Binnenwaard in IJzendoorn gereedgemaakt voor de op- en overslag van grind. Er is nu alleen nog vergunning om met schepen van 135 meter lengte van en naar de haven te varen. Maar kunnen grotere schepen ook de haven bereiken? MARIN onderzocht dit. 

De wens is om ook met zogenaamde koppelverbanden vanaf de Bovenrijn de haven in te varen. Een koppelverband is een motorvrachtschip en een duwbak die aan elkaar gekoppeld zijn. Gemiddelde afmetingen van zo’n combinatie zijn 180 x 11,45 x 3,60 meter.

Op basis van de vergunning kan Rijkswaterstaat grotere schepen toestaan als aangetoond wordt dat dit veilig is. Daarom ging Dekker in zee met MARIN, het wereldwijd erkend topinstituut voor maritiem onderzoek. Op 28 en 29 februari kwamen de scheepvaartspecialisten van Marin en Rijkswaterstaat samen met een aantal duwbakschippers om de proef op de som te nemen. In de geavanceerde scheepvaartsimulator van MARIN probeerden de schippers onder allerlei omstandigheden de haven in en uit te varen. Er werd gevarieerd met onder andere stroming, wind, waterdiepte, vaarsnelheid en vaarrichting.

Het lukte de schippers om vol naar binnen te varen. Ook het leeg naar buiten varen ging goed. Dat is best knap want de beschikbare ruimte in de huidige invaart is klein voor deze grote schepen. Het ging daarom niet in alle scenario’s goed. Niet erg, want daar is een simulatie ook voor bedoeld. MARIN gaat alle bevindingen op een rij zetten en doet aanbevelingen voor mogelijke optimalisaties. Vervolgens kan Dekker een goed gemotiveerd verzoek om goedkeuring voor grotere schepen aan Rijkswaterstaat doen.