Grondonderzoek Oostplas Willemspolder fase 1

oostplas willemspolder

Winnen van aanvulmateriaal

Onderdeel van het project Willemspolder fase 1 is het winnen van aanvulmateriaal uit de Oostplas (oranje omlijnd in bovenstaande tekening). Dit materiaal wordt niet afgevoerd, maar binnen het project gebruikt om de ontgronding aan te vullen en zo het landschapsplan te realiseren.

Het juiste materieel kiezen

De Oostplas wordt verdiept tot maximaal 45 meter beneden NAP. Voor deze activiteit is specialistisch materieel benodigd. De keuze voor het materieel is afhankelijk van de samenstelling van de bodem. Om een goede keuze te kunnen maken is aanvullend grondonderzoek nodig.

Grondonderzoek

Het grondonderzoek bestaat uit 6 sonderingen tot circa 25 meter beneden de waterbodem. Om het onderzoek onder water uit te kunnen voeren wordt onderzoeksschip ‘Tonny’ van Fugro ingezet.

Het schip drukt een pin de grond in waarmee de weerstand van de bodem kan worden gemeten. Ook wordt gemeten in welke mate de grond kleeft. Op basis van deze gegevens kan worden bepaald welke machine het meest geschikt is om het aanvulmateriaal uit de Oostplas te winnen.

 

oostplas willemspolder
binnenwaard overslaghaven willemspolder IJzendoorn

Planning

Het onderzoek wordt in de week van 2 april 2024 uitgevoerd. Omdat het onderzoek afhankelijk is van de juiste weersomstandigheden kan de planning nog wijzigen.