Grind uit Deest

hoogwater rapportage Willemspolder bij IJzendoorn

In de voorhaven in Deest is nog een restant aan bouwgrondstoffen aanwezig. Het grind dat hier vrijkomt moet nog worden bewerkt om hoogwaardig toegepast te kunnen worden. Het gaat om kleine hoeveelheden: circa 600 ton oftewel 1 schip per week. Dat is te weinig om ter plaatse een grindverwerkingsinstallatie in te zetten.

De bedoeling is om het ongesorteerde grind uit de voorhaven Deest per schip naar de winning in Willemspolder fase 1 te brengen. Het grind wordt hier onder water voor de zandzuiger Emmy gelegd, die het samen met het aanwezige materiaal opzuigt, en het mengsel naar de klasseerinstallatie Yvonne brengt. Daar wordt het op de gebruikelijke manier bewerkt tot industriezand en grind.

Er zijn geen extra scheepvaartbewegingen nodig. Het schip dat grind brengt gaat met industriezand beladen weer weg. We gebruiken hetzelfde materieel en blijven binnen de vergunde bedrijfstijden geluidsniveaus.

Het aangevoerde grind is ongeveer 1% van de totale hoeveelheid bouwgrondstoffen. We gebruiken het vooral om de kwaliteit van het af te voeren product nog iets te verbeteren.