Selecteer een pagina

De Tachtigjarige oorlog herleeft in Willemspolder fase 1

redoute Willemstad

De redoute die bij Willemstad heeft gestaan

Ons rivierenland trotseert met wisselend succes al eeuwenlang het water én indringers. Zo vormde de rivieren tijdens de Tachtigjarige oorlog de Mauritslinie, een verdedigingslinie om de Spanjaarden buiten de deur te houden. Ook langs de Waal bij IJzendoorn en Echteld stonden in die tijd – we hebben het over de eerste helft van de zeventiende eeuw – wachttorens ofwel redoutes. Na de Vrede van Munster in 1648 zijn de redoutes verdwenen. In Willemspolder fase 1 gaat Dekker de geschiedenis van de redoutes een plek geven in het landschap.

Redoute bij Echteld?

Hoe ze eruitzagen en waar ze precies hebben gestaan, is nog niet helemaal duidelijk. Er is een gravure van de redoute bij Willemstad bewaard gebleven, maar of deze model staat voor alle redoutes, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat een markante heuvel met lindeboom in de uiterwaarden bij Echteld een restant van een terp is waarop een redoute heeft gestaan. Dit restant is er nog doordat de aanwezige toren na de 80-jarige oorlog tot boerderij is verbouwd. Eeuwenlang hebben de bewoners zich hier kunnen handhaven tot de Waal té onstuimig werd.

Onderzoek in Neder-Betuwe

Op dit moment verrichten historici in samenwerking onderzoek naar de Mauritslinie in de gemeente Neder-Betuwe, naar de overblijfselen van de redoutes en hoe de streek betrokken is geraakt bij een lange oorlog die de geboorte van Nederland als staat heeft opgeleverd. Zo komen we meer te weten over de betekenis van de Mauritslinie voor Neder-Betuwe, over hoe en waar de wachttorens stonden en de wijze waarop ze hebben gefunctioneerd. We zijn benieuwd naar de uitkomsten.

Ook in de Rijnstrangen hebben de wachttorens gestaan. Hier hebben ze al op een eigentijdse wijze – als uiting van landschapskunst –  rentree gemaakt te midden van nieuwe natuur. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de geschiedenis van de redoutes in de Willemspolder vorm gaat krijgen. 

Rondleiding drijvende zandfabriek in Willemspolder fase 1

Op deze verhoging in de uiterwaarden aan de Waal bij Echteld heeft mogelijk een redoute gestaan