De Nieuwe Weg in IJzendoorn is al heel oud

Rondleiding drijvende zandfabriek in Willemspolder fase 1

De Nieuwe Weg in IJzendoorn is de grens van het projectgebied Willemspolder fase 1. Deze loopt vanaf de dijk tot aan de waal, achter het kantoor van Dekker. De naam doet vermoeden dat deze weg er nog niet zo lang is, maar niets is minder waar. In de middeleeuwen kwam in de uiterwaarden een nieuwe weg. En die bestaat nog steeds. 

IJzendoorn, de Waal en de Willemspolder zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Waal gaf de bewoners vruchtbare grond om op te verbouwen, maar heeft het de bewoners ook moeilijk gemaakt. In de loop der eeuwen zijn veel dijkdoorbraken geweest. In de middeleeuwen was het riviergeweld groot; met man en macht werden de dijken steeds hersteld en verlegd om droge voeten te houden. De Broekdijk en Weerddijk waren in die tijd belangrijke dijken.

Vrijwel niets herinnert meer aan de situatie van eeuwen terug. Echter als je de een oude kaart bekijkt, valt direct de Nieuwe Weg op. Dat is dus al een heel oude weg! Deze dateert uit de 16e eeuw. Vanaf de dorpskern werd een kaarsrechte weg aangelegd naar de Weerddijk. Deze Nieuwe Weg sneed de buitenpolder in tweeën. Het oostelijke deel bestond uit akkerland en het westelijk deel uit weiland. Want ondanks de vele wateroverlast bleven de boeren actief en ploegden ze hun land. Ze gebruikten deze landweg om bij hun land te komen.

nieuwe weg ijzendoorn

De Nieuwe Weg in IJzendoorn, op een 16e-eeuwse kaart.