Selecteer een pagina

Uitkijkpunt

Bord uitkijkpunt

Informatie over het herinrichtingsplan van Willemspolder fase 1

Vanaf dit punt heb je een mooi uitzicht op de ontgronding en herinrichting van project Willemspolder fase 1. Hiervoor is na vele jaren onderzoek en overleg een prachtig landschapsplan gemaakt. Het plan dient 5 maatschappelijke doelen.

 

Doel 1: Winning van bouwgrondstoffen

De enorme bouwopgave in Nederland vraagt om grondstoffen zoals zand, grind en klei voor beton, bakstenen en dakpannen. Het plan levert meer dan 7 miljoen m3 industriezand op, goed voor het beton van zo’n 180.000 huizen. En 0,6 miljoen m3 klei voor de bakstenen van zo’n 20.000 huizen.

 

Doel 2: Hoogwaterveiligheid

Met het hoogwater van 1995 nog vers in het geheugen blijft ‘droge voeten bij hoogwater’ in Rivierenland een aandachtspunt. Het plan kent een grote hoogwatergeul en stromende nevengeulen. Deze zorgen voor een waterstandsdaling van ongeveer 1 cm bij hoogwater.

 

Doel 3: Natuurontwikkeling

Het plan levert grote natuurwinst op door omvorming van agrarisch gebied naar riviernatuur. Ruim 70 hectare nieuwe natuur wordt aan het natuurnetwerk toegevoegd. De biodiversiteit neemt toe en de leefomgeving van beschermde soorten verbetert. De stromende geul van bijna 1,5 kilometer is optimaal leefgebied voor vissen en ander onderwaterleven.

 

Doel 4: Landschap & recreatie

Het gebied wordt ingericht en opengesteld voor natuurrecreatie. Langs de Beweeg & Beleef Route door het gebied is voor iedereen wat te doen, te zien en te beleven. Combineer je wandeling met een work-out!

 

Doel 5: Duurzaamheid & Mobiliteit

Het plan voorziet in een duurzame invulling van bedrijfsterrein Binnenwaard, met een bouwgrondstoffencentrum, binnenhaven, opwekking van groene energie en ruimte voor duurzame initiatieven. Rond het bedrijfsterrein komt een groene wal met bomen waardoor het terrein niet zichtbaar is vanaf de dijk.

 

In deze folder is alles nog eens overzichtelijk weergegeven. Of kijk hier voor meer informatie. Wil je meer weten? Neem eens een kijkje op onze website.

Uitkijkpunt

Uitzicht vanaf het uitkijkpunt bovenop de container