Riviernatuur

In project Willemspolder fase 1 vormt Dekker het agrarisch gebied om en brengt de riviernatuur weer terug in het gebied. Zo voegen we ruim 70 hectare nieuwe natuur aan het natuurnetwerk toe. Daardoor neemt de biodiversiteit toe en verbetert de leefomgeving van beschermde soorten.

Riviernatuur

© Stromende geul, Jeroen Helmer (2020)

Waar je nu bent heb je een mooi uitzicht op een stuk riviernatuur in de uiterwaarden bij IJzendoorn. In de volksmond wordt dit gebied wel de 1e en 2e run genoemd. Je vindt er prachtige moerasplanten en vogels in de poelen. Het grasland wordt door extensief beheer steeds kruidenrijker. Dat is ook voor de insecten, vogels en andere dieren die hier leven goed nieuws.

Samen met de Vlinderstichting proberen we hier een bestuiversparadijs te ontwikkelen. Onze ecoloog kijkt regelmatig of er meer bloeiende planten, bijen, vlinders en andere bestuivers in het gebied komen. Waar nodig sturen we de inrichting en het beheer bij. 

Riviernatuur

© Dynamische oeverwal, Jeroen Helmer (2020)

Wist je dat we tussen de waardweg en de plassen een stromende geul van bijna 1,5 kilometer aanleggen? Dat is optimaal leefgebied voor vissen en ander onderwaterleven.