Natuurbeheer gouden troef voor lokale boeren

agrarisch natuubeheer door lokale boer in Willemspolder - Dekker

Arnold en Brenda van Dee rond de eettafel in hun boerderij. Kopjes koffie en een schaal met overheerlijke koekjes. En dan steekt Arnold van wal. Over schaarse grond, natuurbeheer met lokaal vee en de kansen die hij ziet voor de agrarische sector. Wat volgt is een boeiend gesprek over hoe zij als lokale boeren de natuurgronden van Dekker beheren en hoe leuk en zinvol ze dat vinden. “Je moet ervoor openstaan en durven pionieren.”

Af en toe zoeken Arnold en Brenda zich rot naar hun pinken. Totdat ze kalfjes krijgen, mogen de jonge koeien zich uitleven in de natuur van de Willemspolder, zo’n 8 maanden per jaar. In het ruige struikgewas schuilen ze voor de zon en de regen. “Het is heel leuk om te zien hoe de dieren zich aan het landschap aanpassen.” Hier spreekt Brenda, die regelmatig een rondje door de velden maakt. “Je ziet dat het jongvee het prima naar de zin heeft”.

Niet alleen voor de jonge koeien is het fijn, maar ook de natuur profiteert ervan. Het jongvee houdt het landschap open, waardoor naast bramen ook andere vegetatie de kans krijgt. Dat trekt weer veel weidevogels en insecten aan. “In de vlaaien vinden ze veel voedsel”, aldus Arnold. “Met maar 1 koe per hectare, geen toepassing van kunstmest of onkruidbestrijders, kan een beetje natuurlijke mest geen kwaad.”

Gidding Buiten-Zorg bij Dekker aan het werk

Zijn pinken zijn prima natuurbegrazers

Arnold van Dee is blij met kans die Dekker hem als lokale boer geeft. Dat is in de wereld van natuurbeheer niet vanzelfsprekend. “Op natuurterreinen vind je vaak Schotse Hooglanders. Die dieren horen helemaal niet in het Nederlandse landschap.” Zijn pinken laten zien dat zij het ook prima doen als natuurbegrazers. “Als je lokale boeren erbij betrekt, hoeven de dieren geen 12 maanden buiten te zijn; de stal is dichtbij”, vervolgt Arnold zijn visie.

Hij ziet natuurbeheer als een gouden troef voor de agrarische sector, “als ze de kans maar krijgen”, onderstreept hij. “Vanuit de Agrarische Natuurvereniging werken we er hard aan om meer ruimte voor de agrarische sector te krijgen.” Arnold snapt de aarzeling wel. Het beeld van vroeger waart nog rond. Ook hij ging vroeger voor een zo hoog mogelijke grasopbrengst. Nu gaat hij voor kruidenrijk grasland en zaait onder andere klaver in zodat er minder bemesting nodig is. “Klaver bindt stikstof en kan ook beter tegen de droogte.”

Natuurbeheer door lokale boeren bij Dekker in IJzendoorn

Durven pioneren in natuurbeheer

Zijn kijk op de natuur en het boerenbedrijf is de afgelopen jaren veranderd. “Je moet ervoor openstaan en durven pionieren.” En dat doen Brenda en Arnold volop. Zo heeft het heel wat voeten in de aarde gehad voordat hun nieuwe diervriendelijke stal er stond. Deze is open aan de zijkanten zodat de wind er lekker doorheen kan waaien. Daarvoor moet de stal noord-zuid staan, en dat paste eerst niet in het landschappelijke plaatje. Gelukkig is het ze toch gelukt.

“Ons melkvee kan de hele dag vrij in- en uitlopen. En bij heel warm weer, staan ze ’s nachts lekker in de wei.” We krijgen in een hete zomer wel eens de vraag waarom ons melkvee niet buiten staat”, vertelt Brenda. “Dan grap ik dat ze ’s nachts terug moeten komen.”

Het is soms niet zoals het lijkt, zo zie je maar weer. Ook lokale boeren kunnen prima agrarisch natuur beheren. Dat bewijst Melkveehouderij Van Dee in de Willemspolder. Een prima samenwerking!

Boer Arnold van Dee bij zijn schapen voor kantoor Dekker
Arnold (57) van Brenda (49) van Dee zijn de eigenaren van Melkveebedrijf Van Dee. Ze hebben het bedrijf in 1996 overgenomen van Arnolds ouders. Het bedrijft heeft 135 ha in gebruik, waaronder natuurgrond van Dekker in de Willemspolder en de Gouveneurspolder. Daarop lopen 125 melkkoeien, 100 stuks jongvee en 25 schapen. Ook verbouwen ze mais als voedsel voor hun eigen vee.