Home » Nieuws & blogs » Drie kilometer kabel voor duurzame zandwinning

Drie km kabel voor duurzame zandwinning

Dekker Groep is er veel aan gelegen om zand te winnen op groene stroom. Vandaar dat we voor de Willemspolder na het nodige puzzelen gekozen hebben om zelf een kabel van 3 km aan te leggen.  

Voor nieuwe grootverbruikers is het tegenwoordig dringen om een plek te bemachtigen op het Nederlandse stroomnetwerk. De energietransitie stelt netwerkbeheerders in ons land voor enorme uitdagingen.

Ook Dekker Groep heeft een nieuwe aansluiting nodig voor grootverbruik, zodat zandzuiger Emmy en klasseerinstallatie Yvonne de komende jaren op groene stroom zand kunnen winnen in de Willemspolder.

Waar mogen we aansluiten?

Onze aanvraag leverde een zoektocht op met de netbeheerder Liander. Maar bij een transformatorstation aan de Ooisestraat te Echteld was de benodigde capaciteit beschikbaar. Dekker legde op eigen initiatief en kosten een stroomkabel vanaf dit punt naar het projectgebied Willempolder fase 1. Sinds 7 juli 2023 is de kabel op het station in Echteld aangesloten.  

Het nieuwe tracé van de stroomkabel is ongeveer 3 kilometer lang. Het loopt via de Ooisestraat, langs de provinciale weg N323, onder de dijk door en via de Waardweg naar Willemspolder fase 1. 

Laatste stuk het water op

Vanaf de kruising Heersweg – Waardweg gaat de kabel 400 meter het water op waar die aangesloten gaat worden op de win-installatie Emmy-Yvonne. Zo kunnen we in de zomer van 2023 starten met het elektrisch winnen en klasseren van bouwgrondstoffen in Willemspolder fase 1. 

Puzzelen voor plek op stroomnet

Wat ging er aan deze oplossing vooraf? Een heel gepuzzel. Eerst hebben we geprobeerd stroom te krijgen via de bestaande netwerkaansluiting van de steenfabriek aan de Nieuweweg in IJzendoorn. Uit overleg met netwerkbeheerder Liander bleek echter dat er in 2023 maar de helft van het benodigde vermogen geleverd kon worden. Een netverzwaring in het gebied Tiel-Dodewaard is wel gepland, maar wordt niet voor 2025 uitgevoerd.

Als tweede optie heeft Dekker, samen met haar partner voor zonne-energie Solinoor, geprobeerd om een nieuwe aansluiting voor het drijvend zonnepark te benutten voor zowel de levering als ook de afname van stroom. Deze aansluiting kon op zijn vroegst in kwartaal 2 van 2023 beschikbaar zijn, echter zonder garanties op de planning.

Vervolgens heeft Dekker een derde optie onderzocht bij het transformatorstation aan de Spijkersestraat te IJzendoorn bij Fruitbedrijf Van Westreenen. Vanuit de netbeheerder bleek hier onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de gewenste aansluiting.

De vroegst beschikbare aansluiting

Dekker Groep is er veel aan gelegen om zand te winnen op groene stroom. Vandaar dat we hebben gekozen voor de vroegst beschikbare stroomaansluiting aan de Ooisestraat in Echteld. Ook al betekende dit dat we daarvoor zelf een flink stuk kabel moesten aanleggen.

 

Tracé stroomkabel voor groene stroom Willemspolder