Selecteer een pagina

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Dit is een website van Dekker Grondstoffen B.V., gevestigd te IJzendoorn. Dekker Grondstoffen B.V. is onderdeel van Dekker Groep (hierna: ‘Dekker’). Door gebruik te maken van deze website, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze disclaimer.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar communicatie@dekkergroep.nl. Wij zullen dan ons best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dekker spant zich in om de op de website getoonde informatie correct en actueel te houden. Houd er echter rekening mee dat deze informatie, waaronder de nieuwsberichten, agenda en planning, mogelijk niet altijd actueel is. Dekker kan te allen tijde (de inhoud van) deze website veranderen, bijvoorbeeld door de op de website getoonde agenda of tijdlijn te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst.

De informatie op onze website is slechts informatief van aard. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dekker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website, door (het gebruik van) de op deze website getoonde informatie en/of door de onvolledigheid daarvan. Dekker garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Deze website bevat links naar websites van derden. Dekker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (het gebruik van) de websites van derden en/of andere informatiebronnen waarnaar op deze website wordt verwezen.

 

Auteursrecht

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf, op alle inhoudelijke informatie en op het beeldmateriaal op de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Dekker, voor zover deze niet bij een derde berusten. Gebruik hiervan – anders dan voor persoonlijke doeleinden – is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar communicatie@dekkergroep.nl.

 

Privacy

Uw privacy is voor Dekker van belang. Onze privacyverklaring vindt u hier [link naar website Dekker privacyverklaring].

 

© 2023 – Dekker Grondstoffen B.V.